Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
koski
1495 5f7f
Reposted fromsnowlake snowlake viatost tost
koski
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazEveR zEveR
koski
koski
koski
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viamaua maua
koski
0653 43d4 500
Reposted fromslashzaku slashzaku viawujcioBat wujcioBat
Reposted fromUrsacircus Ursacircus viafadenb fadenb
2446 7cec
Reposted fromFictionalRed FictionalRed viaPolinda Polinda
koski
9146 9698 500
road2success
Reposted fromnazghul nazghul viavoisard voisard
koski
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viawujcioBat wujcioBat
koski
1525 9286 500
Reposted fromxanth xanth viawujcioBat wujcioBat
koski
Reposted fromFlau Flau viawujcioBat wujcioBat
koski
9681 9012
Reposted fromkaiee kaiee viawujcioBat wujcioBat
koski
5386 0554 500
koski
9003 73b7 500
Reposted fromoll oll viakubaf kubaf
koski
Reposted fromthetemple thetemple viakubaf kubaf
koski
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viakubaf kubaf
koski
8299 3df2
Reposted fromTamahl Tamahl viaPolinda Polinda
koski
I also like to live dangerously.
Reposted fromstrumienpola strumienpola viawujcioBat wujcioBat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl